Avtor

Vito Kumelj, Korona

Povzetek

Glavni cilj načrtovanja distribucijskega električnega omrežja je določiti tehnično in ekonomsko optimalno rešitev, ki bo zagotovila kontinuiteto oskrbe in ustrezno kakovost električne energije ter omogočila nadaljnjo integracijo obnovljivih virov energije (OVE), kljub znatnemu vplivu na delovanje omrežja. V sklopu enega izmed Slovensko-Japonskih projektov je bila razvita funkcionalnost, ki z uporabo podatkovnega modela distribucijskega omrežja in razpoložljivimi zgodovinskimi meritvami oceni največji delež OVE v izbranem delu omrežja. Pri ocenjevanju največjega deleža OVE je poleg spremenljive porabe in proizvodnje pomemben tudi položaj, število in nazivna moč novega OVE, zato je bil izdelana verjetnostna metodologija za umeščanje novih OVE in je skladna z navodili slovenske Agencije za energijo. Analitično orodje je namenjeno za podporo trenutnemu postopek načrtovanja elektrodistribucijskih omrežij. Izvedeno je kot spletna aplikacija za uporabnike (načrtovalce dist. omrežja) in se nahaja na lokalnem strežniku.

O predavatelju
Vito Kumelj