Povzetek:
Samo v drugi polovici 2021 se je število kritičnih ranljivosti, ki vplivajo na procesne oz. OT sisteme, povečalo za 21 % oz. za 651, v celem letu pa so odkrili kar 1.188 novih varnostnih ranljivosti. Skupaj z dejstvom, da procesna okolja v kritični infrastrukturi – elektroenergetiki, transportu, industriji – postajajo vse bolj privlačna tarča napadalcev, moramo vse več pozornosti nameniti načrtovanju kibernetske obrambe teh, za poslovanje kritičnih sistemov. V predavanju bodo predstavljene ključne lastnosti in specifike procesnih oz. OT okolij v elektroenergetskih sistemih s posebnim poudarkom na njihovi stopnji kibernetske ogroženosti ter najboljše prakse in mehanizmi za gradnjo kibernetske varnosti za zagotavljanje neprekinjenega delovanja.

O predavatelju:
Peter Ceferin je tehnični direktor v podjetju Smart Com. Strokovno se že preko 25 let ukvarja z načrtovanjem in implementacijo omrežnih in varnostnih rešitev v okolja kritične infrastrukture, predvsem elektroenergetskih sistemov. Posveča se tudi novim pristopom uvajanja specializiranih varnostnih rešitev v okolja, kjer je kibernetska odpornost ključna za neprekinjeno delovanje organizacije.