Povzetek:
Zelena transformacija ima, tako kot večina ostalih transformacij, več dimenzij. Vsem dobro znana, digitalna, lahko bi ji rekli tudi tehnološka, ni ne edina in, sama kot taka, tudi ne najpomembnejša. Da bi transformacija dosegla polni potencial, moramo tehnološkemu delu dodati še organizacijskega, kamor spadajo novi procesi, nove vloge in seveda tudi novi poslovni modeli. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti je, kolikšen del vrednosti takšne transformacije je odvisen od spremenjenega obnašanja ljudi, ki so del takšne preobrazbe? Spisek deležnikov je dolg. Vključuje tako notranje kot tudi zunanje deležnike – poslovne partnerje in končne uporabnike storitev. Pomislimo, kakšna je vrednost novih tehnologij, če jih ne uporabljamo? Kakšna je vrednost novih procesov, če jim ljudje v organizaciji ne sledijo? Kakšna je korist novih poslovnih modelov, če jih partnerji in stranke ne sprejemajo? In morda najpomembnejše vprašanje, na katerega bomo odgovorili v prispevku – ali in kako lahko vplivamo na to kako in v kolikšni meri ljudje sprejmemo spremembe?