Avtorja

Roberta Bunjevac, Informatika d.d.
Aleš Pintarič, Informatika d.d.

Povzetek

Prenova informacijskih sistemov je vzpodbudila tudi korenite spremembe pri gradnji novega DWH. Novi viri podatkov, spremembe na ključnih vsebinah ter uvedba novih platform so narekovali novo arhitekturo DWH ter novo razvojno okolje. Poudarek pri uvedbi in uporabi nove rešitve pa je na vpeljavi orodja poslovne inteligence. S tem omogočamo končnim uporabnikom samostojno in učinkovito gradnjo sistemov poslovnega poročanja kot rudarjenje naprednim uporabnikom.