Avtorja:

Marko Škufca, ADD,
Boris Vezenšek, ADD

Povzetek

Podjetja v panogi se pogosto soočajo s problemom neprimernih okolij za izvajanje podatkovne analitike nad poslovnimi in operativnimi podatki – izvajanje na desktop okoljih, problem prenosa v produkcijo, nezmožnost obdelave velikih količin podatkov, neskladnost med entitetami in definicijami ipd. V sklopu predavanja bomo pokazali, kakšno je primerno okolje za podatkovno analitiko (arhitektura, funkcionalnosti) in dodano vrednost, ki jo takšna okolja prinašajo.

 • Problematika obvladovanja različnih podatkov v industriji.
 • Naš pogled: dobre prakse 
  • Funkcionalnosti in arhitektura
  • Zajem in hramba različnih tipov podatkov.
  • Kako podatke postavimo na skupni imenovalec?
  • Uporaba podatkov (poizvedbe, transformacije, algoritmi, vizualizacije).
 • Dodana vrednost za uporabnike podatkov in informacij.
O predavatelju

Boris Vezenšek je razvijalec na področju poslovne inteligence v podjetju ADD d.o.o. Ukvarja se z arhitekturo, razvojem in modernizacijo podatkovnih skladišč, analitičnih modelov in podatkovnih integracij s poudarkom na Microsoftovih tehnologijah. Najpogosteje sodeluje pri projektih na področjih energetike in proizvodnje. Rad sledi modernim trendom, zato se v zadnjem času pogosto ukvarja s tehnologijami, kot so Cloudera,  Azure Data Factory, Azure Data Lake Analytics in Azure SQL Data Warehouse.