Povzetek:
V poslovnem okolju, ki ga opredeljuje trajna nestanovitnost trga in vedno večji predpisi, potrebujejo podjetja sposobnost integracije procesov upravljanja tveganj in predpisov v celotnem podjetju. IBM OpenPages with Watson je rešitev za upravljanje tveganj, skladnost in nadzor le teh (Governance, Risk, Compliance – GRC), ki temelji na umetni inteligenci in kot taka podjetjem olajša skladnost z vse zahtevnejšimi predpisi in pregledno ter centralno obvladovanje operatvnih tveganj.

O predavatelju:
Robert Božič
Data & AI – AI Apps Sales Leader, IBM Technology Sales, CEE