Povzetek:
Prihodnji razvoj in vse zaveze do prehoda v brezogljično družbo bodo v veliki meri temeljili na podatkih, ki jih bodo generirala elektroenergetska podjetja. Količina teh podatkov bo enormno naraščala, saj pospešena digitalizacija močno vpliva na generiranje podatkov.
Cilj je te podatke uporabiti pri upravljanju, optimizaciji in razvoju omrežja oz. vedno več odločitev sprejemati na osnovi analize teh podatkov in vedno bolj postati podatkovno vodene organizacije, kar pa predstavlja iz stališča kvalitete podatkov zelo velik izziv. Obvladovanje kvalitete podatkov in upravljanje sprememb na virih generiranja podatkov tako igrajo zelo veliko vlogo, saj kvaliteta in zaupanje v podatke pomenijo temelj podatkovno vodene organizacije. V prezentaciji bodo predstavljene dobre prakse in pristopi, kako se tega lotit na najbolj učinkovit način.