IBM Instana je rešitev za spremljanje zmogljivosti aplikacij (APM) in omogoča napreden vpogled v delovanje soodvisnih komponent aplikacije oz. storitve. Rešitev organizacijam pomaga pri spremljanju in optimizaciji zmogljivosti njihovih aplikacij in infrastrukture. Omogoča vpoglede v zmogljivosti in zdravje aplikacij v realnem času, tudi za tiste, ki delujejo v zapletenih, distribuiranih okoljih, kot so mikrostoritve, kontejnerji, torej za arhitekture, zasnovane za oblak. 

IBM Instana uporablja samodejno instrumentacijo za zagotavljanje celovitega pregleda nad zmogljivostjo aplikacij, vključno s sledenjem in profiliranjem posameznih zahtev in transakcij. Prav tako zagotavlja metrike in dnevnike za spremljanje infrastrukture, samodejno zaznavanje anomalij in analizo vzrokov težav. 

Poleg spremljanja in opazovanja IBM Instana vključuje tudi funkcije za sledenje in odpravljanje težav, načrtovanje zmogljivosti in upravljanje ravni storitev. Podpira širok spekter jezikov, platform in oblakov ter ga je mogoče implementirati onprem ali v oblaku (lahko uporabimo »t.i. microservices, containers in cloud-native architectures.«) 

 
Prednosti IBM Instana so: 

  1. Natančni podatki v realnem času z distribuiranim sledenjem in metrikami: IBM Instana zagotavlja spremljanje in opazovanje aplikacij in infrastrukture v realnem času s 100% distribuiranim sledenjem in metrikami v 1 sekundi, kar omogoča hitro prepoznavanje in reševanje težav, pa tudi takojšnje povratne informacije za procese razvoja programske opreme in CI/CD. 
  2. Neprekinjeno in stalno odkrivanje nepravilnosti: arhitektura enotnega IBM Instana agenta omogoča spremljanje mikrostoritev in infrastrukture s pomočjo več kot 250 senzorjev za posamezne področja. 
  3. Zmogljiva in enostavna analitika podatkov: Podrobno se razišče  celotna pot izvajanja aplikacijske zahteve in se pridobi nove vpoglede z neomejeno prilagodljivostjo.
  4. Preslikava odvisnosti aplikacij: IBM Instana samodejno ustvari sliko odvisnosti celotnega sistema, ki zagotavlja fleksibilne poglede v aplikacije.
  5. Samodejno iskanje vzrokov težav: IBM Instana avtomatizira iskanje vzrokov težav, in zajema zmogljivost procesov, napake, spremembe in analize kršitev SLA, kar olajša iskanje vzrokov težav.

Stranke IBM Instana uporabljajo za različne namene, med drugim za: 

  1. APM nadziranje: IBM Instana strankam omogoča spremljanje vsake aplikacije, storitve ali zahtevka z uporabo spremljanja zmogljivosti aplikacij, s čimer zagotavljajo, da lahko težave hitro prepoznajo in odpravijo. 
  2. Pospeševanje CI/CD pipelina: IBM Instana strankam omogoča razumevanje vpliva sprememb na ravni kode v nekaj sekundah po implementaciji, ohranjanje visoke zmogljivosti in stabilnosti storitev ter zmanjšanje časa nedelovanja, ne glede na to, kako pogosto se izvajajo implementacije. 
  3. Porazdeljeno sledenje: S sposobnostmi IBM Instane za porazdeljeno sledenje lahko stranke sledijo vsakemu zahtevku prek vsake storitve, kar omogoča odpravljanje težav aplikacij in optimizacijo zmogljivosti. 
  4. Analiza vzroka težav: IBM Instana zagotavlja takojšnjo identifikacijo vzorka težav za vsak vpliv na storitve, kar strankam omogoča izboljšanje časa odziva in hitro odpravljanje težav. 
  5. Mobilni naprave do glavnega računalnika: IBM Instana ponuja vodilno opazovanje v okoljih IBM Z aplikacij, ki strankam omogoča celovito opazovanje težav zmogljivosti od mobilnih naprav do glavnega računalnika v eni sami rešitvi. 

IBM Instana je prejela priznanja različnih organizacij in publikacij, vključno z Gartnerjem, Enterprise Management Associates (EMA), G2, nagradami SaaS in GigaOmom. To še dodatno potrjuje vodilno vlogo IBM Instane pri spremljanju zmogljivosti aplikacij in opazovanju težav ter njene močne in uporabnikom prijazne funkcije. 

Kot IBM Platinum Business partner ima Smartis obsežno znanje in visok nivo strokovnosti primeren za implementacijo IBM Instane. Smartis pomaga podjetjem pri implementaciji in optimizaciji uporabe Instane za spremljanje učinkovitosti aplikacij in opazovanja. Naša ekipa strokovnjakov lahko zagotovi usmerjanje pri najboljših praksah ter pomaga podjetjem pri odpravljanju težav s svojimi aplikacijami in infrastrukturo. S partnerstvom z IBM in strokovnostjo pri Instani smo pravi naslov za vsa podjetja, ki želijo doseči optimalno zmogljivost in stabilnost za njihove aplikacije in storitve.