Avtorji:

Robert Meolic, EIMV,
Janko Koležnik, EIMV,
Miroslav Beranič, Bintegra d.o.o.

Povzetek

SUMO je Dynamic Thermal Rating (DTR) sistem, ki ga je razvil EIMV v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, podjetjem Bintegra in Elesom, ki je hkrati tudi naročnik. Sistem SUMO je zgrajen kot storitveno usmerjena arhitektura. Njegova osrednja komponenta je integracijski vmesnik, ki ga predstavlja storitveno vodilo. Komunikacija med odjemalci in vodilom poteka preko SOAP spletnih servisov. V omrežje je SUMO vključen od leta 2013 in je trenutno v projektu nadgradnje učinkovitosti ter funkcionalnosti, hkrati pa se njegova uporaba širi izven Slovenije. S povečanjem kompleksnosti sistema se zelo povečuje zahtevnost testiranja na vseh ravneh v postopku razvoja in prevzema. V tem prispevku orišemo, kako so spletni servisi v sistemu SUMO izvedeni in prikažemo rešitve za testiranje sprejemljivosti izvedbe ter pripravo dokumentacije.