Povzetek:
Kakovost podatkov ni enoznačno določena. V literaturi se je pojem prvič pojavil okrog leta 1995, najpogostejša definicija pa kakovost podatkov kot njihovo primernost za nadaljnjo uporabo v poslovnih procesih (angl. fitness for use). Ker je kakovost podatkov relativen pojem, jo lahko popišemo z različnih vidikov ali dimenzij. V predstavitvi bo predstavljen pristop k določanju kazalcev in metrik za stanje Pravilnosti, Edinstvenosti, Popolnosti ter Relevantnosti podatkov v informacijskem sistemu Maximo – podatkovni bazi osnovnih sredstev Diagnostično analitskega centra družbe ELES.