Avtor

Matej Ugrin, CRMT

Povzetek

Poslovna analitka, podatkovna znanost, zahteve po sledljivosti in potreba po zaupanju vrednih podatkov v analitična okolja prinašajo dodatne kompleksnosti s katerimi se je potrebno soočiti. V predavanju si bomo pogledali kako omenjene kompleksnosti poskuša naslavljati podatkovni inženiring in kako lahko pomaga pri hitrejšem uvajanju analitičnih rešitev. 

O predavatelju
Matej Ugrin