PIES

Zaključki okrogle mize: »Podatkovno usmerjene storitve: Izzivi in ovire«

MODERATOR:

    • Andrej Souvent, EIMV

PANELISTI:

    • Matjaž Osvald, Elektro Ljubljana
    • Blaž Peternel, SmartIS
    • Gorazd Perenič, Perenič svetovanje
    • David Batič, Agencija za energijo

ZAKLJUČKI:

Okrogla miza je obravnavala problematiko podatkovno usmerjenih storitev s poudarkom na storitvah za končne uporabnike. Glavna ovira za širše uvajanje podatkovnih storitev je v Sloveniji trenutno problematika varovanja osebnih podatkov, ker veliko storitev temelji na dovolj pogostih (15min) odčitkih porabe električne energije. Izpostavljeno je bilo, da 15 min odčitki sami po sebi niso osebni podatek, dokler jih ne povežemo s konkretno osebo. Za večino aplikacij tehničnih sistemov pa povezava s konkretno osebo sploh ni potrebna, saj gre za tehnične izračune na omrežju.

Sodelujoči so se strinjali, da se moramo zavedati, da so ti podatki potrebni za učinkovitejše načrtovanje in upravljanje distribucijskega sistema in so v spremenjenih pogojih, ko integriramo veliko razpršenih obnovljivih virov in novih porabnikov kot so električne polnilnice in toplotne črpalke, so ti podatki nujno potrebni za učinkovito in zanesljivo upravljanje sistema. Seveda se določene storitve vežejo na konkretne osebe, v tem primeru je potrebno urediti uporabo osebnih podatkov celostno, v skladu s konceptom vgrajene zasebnosti (privacy by design). Izpostavljeno pa je bilo tudi, da v okviru stroke izdelamo kodeks ravnanja z osebnimi podatki. Kodeks bo celostno zajel vso problematiko vezano s pogostim merjenjem porabe električne energije in podatkovnimi storitvami, ki temeljijo na teh in drugih.

V kratkem času lahko pričakujemo nove napredne storitve za končne uporabnike, ki bodo izkoristile njihov potencial glede fleksibilnosti (prilagajanje odjema in mikro proizvodnje) in jih tako aktivno vključili v koncept pametnih omrežij, kar bo koristilo tako elektro energetskim sistemom kot samim uporabnikom, saj bodo lahko s tem zmanjšali račun za elektriko in učinkovitejše porabljali električno energijo.

Hiter razvoj tehnologij (predvsem IoT in 5G) bo omogočil masovno uporabo daljinsko krmiljenih naprav za končne uporabnike po zelo sprejemljivi ceni, kar bo še pospešilo razvoj podatkovno usmerjenih storitev.

okrogla-miza

Our Space: Spopad z varnostnimi grožnjami z napredno podatkovno analitiko

Časi, ko smo se lahko tolažili, da slovenska podjetja niso dovolj zanimiva, da bi bila tarče kibernetskih groženj, so že davno mimo. Vsako minuto smo na udaru zlonamernih hekerjev, ki poskušajo najti ranljivosti naših sistemov in pridobiti naše podatke, onemogočiti naše sisteme ali pa od nas izsiliti kakšen cekin v obliki popularne kriptovalute. Zato je še kako pomembno, da imamo celovit vpogled v vse varnostne sisteme svoje organizacije, ki s pomočjo napredne podatkovne analitike omogoča odkrivanje groženj, katerih posamezna orodja ne odkrijejo.

Spoznajte Splunk Enterprise Security – eno izmed vodilnih rešitev za upravljanje z informacijsko varnostjo in skladnostjo (SIEM). Splunk lahko avtomatsko zaznava vzorce aktivnosti in izpostavi varnostne grožnje s korelacijo tisočih dogodkov iz varnostnih in ostalih podatkovnih virov. To omogoča spremljanje poznanih in zaznavanje novih groženj v realnem času. Hkrati pa poskrbi, da je delo ekip za spremljanje varnosti učinkoviteje, saj lahko v krajšem času analizirajo več dogodkov in tako zmanjšujejo tveganje škodljivih varnostnih napadov. Kot centralna zbirka podatkov, ki varnostnim incidentom glede na različne parametre avtomatsko določa prioritete, Splunk postane hitro triažno orodje.

Ko incidentu določimo visoko prioriteto, ga lahko varnostni inženirji in analitiki hitro raziščejo v centralizirani zbirki zgodovinskih in aktualnih strojnih podatkov. Varnostne ekipe tako lahko vidijo, kaj se je zgodilo, kakšni so vzroki, do katerih virov so vsiljivci dostopali, ali je prišlo do kraje zaupnih podatkov, ter če se je podoben dogodek zgodil kdajkoli v preteklosti. Varnostne ekipe lahko raziščejo več incidentov v krajšem času in s tem zmanjšajo tveganje za uspešne varnostne napade.

Za zbiranje ključnih podatkov za dokazovanje skladnosti je pri veliki količini zunanjih in notranjih virov potrebno ročno delo. Splunk poleg avtomatizacije zbiranja podatkov, omogoča prikazovanje teh v realnem času. Poleg tega lahko za poročilo uporabimo vse zajete podatke namesto le določene podmnožice, kar organizacije običajno počnejo ob ročnih metodah zbiranja in priprave poročil.
Če so zgornje vrstice vzbudile vašo radovednost, vas vabimo, da si ogledate kratko predstavitev rešitve Splunk Enterprise Security, ki bo na konferenci PIES v četrtek, 29. 11. 2018.

Dodatne informacije
www.ourspace.si; 01 810 03 43; info@ourspace.si
David Božič: david.bozic@ourspace.si

IPS: Integrated IED asset management, risk management and maintenance strategies

Več…

Throughout the World we face the same initial question when talking about integrating/implementing a new protection setting management system. It is about where to take the initial information from. Which data silos, … the network model(s), a setting calculation and coordination tool, enterprise resource planning system or file structure with questionable data validity, … will be used as the quasi “single source of truth”? Only in rare cases there is a clear answer and usually we start integration process with joining and mapping data from several systems to one centralized IED configuration management system and Wide Area Protection Coordination system. This is far from the concept how the modern data organization in power utilities should be.

The information that needs to take a strong role as a source in initial substation data definition is expected to come from IEC61850 and corresponding substation design data. IEC61850 harmonization with CIM standard and network model management needs to be defined in near future to allow the end user to enter all important substation data into network model management / asset management system with minimum effort.

The paper will describe the process / roadmap of the consolidated secondary station equipment data management, integration of protection data to network model and to Wide Area Protection Coordination (WAPC) system, setting change process, risk management and maintenance / refurbishment coordination. Paper will also show an example how to manage protection scheme diagrams on up to date and flexible ways, following actual IED configuration and not only attaching a PDF document as it is used in today’s practice.

Več…

ADD – vlagamo v dobre prakse in inovativne rešitve

ADD je vodilni ponudnik rešitev poslovne analitike na slovenskem trgu. Prednost sodelovanja s podjetjem ADD je, da imamo za potrebe implementacije tovrstnih rešitev izdelano metodologijo in standarde kot tudi poslovne in podatkovne modele (add.BI Power & Utilities).

Panožni referenčni poslovni DWH model (add.BI Power & Utilities)

Panožni referenčni poslovni DWH model (add.BI Power & Utilities

 

Ključni poudarek in fokus ADD rešitev je celovita rešitev, ki povezuje operativno in poslovno analitiko. Tako v projektih implementacije strmimo k faznem pristopu s ciljem enotne in celovite rešitve, ki bo sledila sodobnim trendom in potrebam celotne organizacije.

 

 

 

 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na predavanju Uroša Jemca na PIES 2018 »add.BI – »Pomembnost povezovanja operativne in poslovne analitike«. Na predavanju bomo predstavili primere, dobro prakso in dodano vrednost implementacije tovrstnih rešitev v energetiki. Predstavili bomo izzive s katerimi se je srečujejo stranke in izbrani način za implementacijo analitične rešitve s ciljem boljšega pregleda nad efektivnostjo in učinkovitostjo poslovanja.

Dobre prakse kot izhodišče za vašo BI/CPM rešitev

Dobre prakse kot izhodišče za vašo BI/CPM rešitev

 

ADD ima 18 let izkušenj z implementacijo BI/CPM projektov. Z več kot 120 uspešno zaključenimi projekti v CEE/CIS regiji smo razvili dobre prakse in primere uporabe, ki jih upoštevamo pri implementaciji rešitev.

 

 

 

Dodatne informacije:

www.add.si; 01 4790011; info@add.si

Mitja Hafner, GSM: 041 709 535, mitja.hafner@add.si

 

Troia: T-AR – naj informacije oživijo pred vašimi očmi

Ljudje si želimo biti stalno in dobro informirani. Tehnologija je poskrbela, da imamo za naše delo in odločitve relevantne informacije lahko dobesedno pred očmi. V podjetju TROIA razvijamo rešitve, ki v navezi s pametnimi očali za obogateno resničnost T-AR predstavljajo pripomoček za znaten dvig produktivnosti v najrazličnejših okoljih. Z njimi preprosto vidite in postorite več.

Celovita rešitev s področja obogatene resničnosti T-AR bo spremenila vaš pogled na delo in produktivnost. Očala so uporabna na številnih področjih, tako v notranjih prostorih kot na terenu, pametni algoritmi pa skrbijo, da uporabniku servirajo prav tiste informacije, ki jih v določenem trenutku potrebuje. Namen rabe povezane tehnologije obogatene resničnosti je obogatiti trenutno okolje in delovne naloge z dodatnimi informacijami, s katerimi zaposleni delovne naloge lahko izvajajo produktivneje, natančneje in hitreje. Z istoimensko platformo T-AR lahko načrtujete, ustvarjate, vzdržujete ali sodelujete preprosto bolje. Podjetja z rabo rešitev T-AR tudi zmanjšajo število napak pri delu, kar posledično blagodejno vpliva na prihranke in varnost. Piko na i pa postavi uporabniški vmesnik, saj ergonomska očala za upravljanje ne potrebujejo rok, torej se lahko zaposleni v celoti posveti svojemu delu.

Teorijo smo spravili v prakso, podjetja z uporabo rešitev T-AR že danes skrbijo za bolj zanesljivo vzdrževanje strojev, zgodnje odkrivanje morebitnih napak, lažjo inventuro sredstev, hitrejše sestavljanje in pakiranje kompleksnih izdelkov in izvajajo številna druga opravila. Pametna očala, ki se povežejo z obstoječo informacijsko infrastrukturo podjetja (sistemi in aplikacijami) so tudi odličen pripomoček za izobraževanje zaposlenih za najrazličnejše naloge.

 

troiaarslika1
Slika #1: Obogatena resničnost

Borzen: slovenski operater trga z elektriko

Borzen je slovenski operater trga z elektriko, ki s svojim poslanstvom in delovanjem sooblikuje energetsko učinkovito in družbeno odgovorno prihodnost.

SLOVENSKI OPERATER TRGA Z ELEKTRIKO

S svojimi storitvami Borzen zagotavlja in omogoča usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema.

 

Skrbi za vstop novih akterjev na slovenski trg z elektriko ter upravlja z bilančno shemo. Evidentira zaprte pogodbe in obratovalne napovedi, kjer evidentira vse pogodbeno dogovorjene obveznosti, v katerih se elektrika kupi ali proda v Sloveniji oziroma s katerimi se energija prenese preko regulacijskega območja. Odgovoren je za pripravo okvirnega obratovalnega voznega reda, ki ga posreduje sistemskemu operaterju prenosnega omrežja ter za izdelavo bilančnih obračunov in finančno poravnavo bilančnega obračuna (obračun odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi količinami proizvodnje in porabe elektrike). Med Borzenovimi nalogami je tudi organiziranje izravnalnega trga, ki se izvaja v kombinaciji s trgovanjem znotraj dneva z namenom doseganja boljše likvidnosti trga.

BORZEN UPRAVLJA CENTER ZA PODPORE
Soustvarja priložnosti za bolj zeleno in prijazno prihodnost.

Od leta 2009 Borzen izvaja dejavnosti centra za podpore – podporno shemo za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in elektrike. Gre za instrument državne pomoči, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v okolju prijazne načine proizvodnje elektrike, potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni rabi energije. Na Borzenu upravljajo omenjeni sistem državnih subvencij ter so odgovorni za ustrezno izplačevanje podpor proizvodnim enotam, ki so vključene v sistem podpor.

INFORMIRA IN OZAVEŠČA O OBNOVLJIVIH VIRIH ENERGIJE IN UČINKOVITI RABI ENERGIJE

Zagotavlja prave informacije, ki so ključni gradnik za prave odločitve.
V okviru lastne blagovne znamke TRAJNOSTNA ENERGIJA Borzen izvaja dejavnost informiranja, ozaveščanja in usposabljanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije.

Stična točka informiranja o trajnostni energiji je istoimenski spletni portal www.trajnostnaenergija.si. Aktivnosti na tem področju so zelo raznovrstne in komunikacijsko ter vsebinsko prilagojene različnim skupinam deležnikov ter obsegajo okoljske risanke, tradicionalne konference in dogodke, natečaje in razpise za mlade, navdihujoče informativne oddaje, strokovne publikacije, demonstracijske projekte, spletne portale, atlas trajnostne energije.

IZVAJANJE STORITVE POROČANJA PO REMIT

Zagotavljanje transparentnega, učinkovitega in konkurenčnega trg z elektriko.
Na Borzenu za udeležence trga z elektriko in plinom zagotavljajo storitev poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih, ki poteka na dnevnem in mesečnim nivoju. Vse od začetka poročanja skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT, »Regulation on Energy Market Integrity and Transparency«) pri Evropski agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) namreč za udeležence trga opravlja funkcijo poročevalca RRM (»Registered Reporting Mechanism«).

Več informacij: www.borzen.si